Заместители на внесените филтърни елементи

  • Substitutes Of The Imported Filter Elements

    Заместители на внесените филтърни елементи

    През последните няколко години нашата компания е извършвала вътрешно производство на изтичащата сърцевина на внесеното хидравлично оборудване за някои производители, филтърният елемент е изработен от вносен температурен материал, индексът на ефективност на ядрото на изтичане достига нивото на чуждестранното подобно падащо ядро, което може напълно да замени внесеното ядро ​​за изтичане.